Hòm thư Công cộng Quảng Thanh

  • Mã bưu điện: 512453
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Thanh
  • Địa chỉ: Thôn Phù Ninh, Xã Quảng Thanh, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: