Hòm thư Công cộng Quảng Phương

  • Mã bưu điện: 512335
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Quảng Phương
  • Địa chỉ: Thôn Tô Xá, Xã Quảng Phương, Thị xã Ba Đồn
  • Điện thoại: