Hòm thư Công cộng Lâm Sơn

  • Mã bưu điện: 245646
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Lâm Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Làng Bu 2, Xã Lâm Sơn, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: