Hòm thư Công cộng Gia Miễn

  • Mã bưu điện: 242802
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Gia Miễn
  • Địa chỉ: Thôn Bản Cáp, Xã Gia Miễn, Huyện Văn Lãng
  • Điện thoại: