Bưu điện văn hóa xã Nhất Tiến

  • Mã bưu điện: 245391
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhất Tiến
  • Địa chỉ: Thôn Làng Đấy, Xã Nhất Tiến, Huyện Bắc Sơn
  • Điện thoại: 02053738444