Hòm thư Công cộng Bình Phú

  • Mã bưu điện: 931281
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bình Phú
  • Địa chỉ: Ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: