Bưu điện văn hóa xã Ngãi Đăng

  • Mã bưu điện: 932420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngãi Đăng
  • Địa chỉ: Ấp Bình Sơn, Xã Ngãi Đăng, Huyện Mỏ Cày Nam
  • Điện thoại: 02753893055