Bưu điện văn phòng VP tỉnh Bến Tre

  • Mã bưu điện: 931145
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP tỉnh Bến Tre
  • Địa chỉ: Sô´3, Đường Đồng Khởi, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: