Bưu điện Nhuận Phú Tân

  • Mã bưu điện: 932240
  • Bưu cục: Bưu điện Nhuận Phú Tân
  • Địa chỉ: Ấp Tân Nhuận, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc
  • Điện thoại: 02753846446