Bưu điện Chợ Thơm

  • Mã bưu điện: 932310
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Thơm
  • Địa chỉ: Ấp An Lộc Thị, Xã An Thạnh, Huyện Mỏ Cày Nam
  • Điện thoại: 02753848600