Bưu điện văn hóa xã Châu Bình

  • Mã bưu điện: 932610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Bình
  • Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, Xã Châu Bình, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 02753887099