Bưu điện văn hóa xã Phú Túc

  • Mã bưu điện: 931420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Túc
  • Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Phú Túc, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02753618200