Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa

  • Mã bưu điện: 933440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa
  • Địa chỉ: Ấp Xóm Mới, Xã Mỹ Hoà, Huyện Ba Tri
  • Điện thoại: 02753858330