Hệ thống bưu điện Giồng Trôm, Bến Tre

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Giồng Trôm thuộc tỉnh Bến Tre, bao gồm: Bưu điện Giồng Trôm, Bưu điện Lương Quới, Bưu điện Mỹ Lồng, Bưu điện Phước Long, Bưu điện Tân Hào, Bưu điện Hưng Nhượng, Bưu điện văn hóa xã Bình Thành, Bưu điện văn hóa xã Châu Bình, Bưu điện văn hóa xã Châu Hòa, Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Phong Nẫm, Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa, Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Lương Phú, Bưu điện văn hóa xã Thuận Điền, Bưu điện văn hóa xã Sơn Phú, Bưu điện văn hóa xã Long Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Hưng Phong, Bưu điện văn hóa xã Tân Thanh, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phú Đông, Bưu điện văn hóa xã Hưng Lễ, Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi Thạnh, Bưu cục văn phòng VP Giồng Trôm

Bưu điện Giồng Trôm

 • Mã bưu điện: 932600
 • Bưu cục: Bưu điện Giồng Trôm
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753861055

Bưu điện Lương Quới

 • Mã bưu điện: 932660
 • Bưu cục: Bưu điện Lương Quới
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Lương Qưới, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753882999

Bưu điện Mỹ Lồng

 • Mã bưu điện: 932700
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Lồng
 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753862999

Bưu điện Phước Long

 • Mã bưu điện: 932780
 • Bưu cục: Bưu điện Phước Long
 • Địa chỉ: Ấp 8, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753885599

Bưu điện Tân Hào

 • Mã bưu điện: 932820
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Hào
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Hào, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753863999

Bưu điện Hưng Nhượng

 • Mã bưu điện: 932890
 • Bưu cục: Bưu điện Hưng Nhượng
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753864499

Bưu điện văn hóa xã Bình Thành

 • Mã bưu điện: 932810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thành
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753861690

Bưu điện văn hóa xã Châu Bình

 • Mã bưu điện: 932610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Bình
 • Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, Xã Châu Bình, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753887099

Bưu điện văn hóa xã Châu Hòa

 • Mã bưu điện: 932630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Châu Hoà, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 01683075198

Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ

 • Mã bưu điện: 932670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753862448

Bưu điện văn hóa xã Phong Nẫm

 • Mã bưu điện: 932680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Nẫm
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753862447

Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa

 • Mã bưu điện: 932650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Kinh Ngoài, Xã Bình Hoà, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753861680

Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa

 • Mã bưu điện: 932690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Phong Điền, Xã Lương Hoà, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753862446

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh

 • Mã bưu điện: 932911
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 0915561677

Bưu điện văn hóa xã Lương Phú

 • Mã bưu điện: 932710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Phú
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753863264

Bưu điện văn hóa xã Thuận Điền

 • Mã bưu điện: 932730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuận Điền
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Thuận Điền, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 0944150133

Bưu điện văn hóa xã Sơn Phú

 • Mã bưu điện: 932750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Phú
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 0949231931

Bưu điện văn hóa xã Long Mỹ

 • Mã bưu điện: 932770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Linh Phụng, Xã Long Mỹ, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753863665

Bưu điện văn hóa xã Hưng Phong

 • Mã bưu điện: 932800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Phong
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Hưng Phong, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753885001

Bưu điện văn hóa xã Tân Thanh

 • Mã bưu điện: 932840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thanh
 • Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, Xã Tân Thanh, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753892077

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phú Đông

 • Mã bưu điện: 932870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phú Đông
 • Địa chỉ: Ấp 1a, Xã Thạnh Phú Đông, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753864997

Bưu điện văn hóa xã Hưng Lễ

 • Mã bưu điện: 932900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Lễ
 • Địa chỉ: Ấp Cái Da, Xã Hưng Lễ, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 02753864720

Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi Thạnh

 • Mã bưu điện: 932860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lợi Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp 6, Xã Tân Lợi Thạnh, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại: 0384393443

Bưu cục văn phòng VP Giồng Trôm

 • Mã bưu điện: 932609
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Giồng Trôm
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN