Bưu điện Mỹ Thạnh An

  • Mã bưu điện: 934310
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Thạnh An
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ An C, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: 02753838389