Hòm thư Công cộng Hòa Nghĩa

  • Mã bưu điện: 931763
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hòa Nghĩa
  • Địa chỉ: Sô´Tổ 5, Ấp Bình Thanh, Xã Hoà Nghĩa, Huyện Chợ Lách
  • Điện thoại: