Mã bưu điện Châu Thành – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre: Bưu điện Châu Thành, Bưu điện KCN Giao Long, Bưu điện An Hóa, Bưu điện Giao Long, Bưu điện Tân Thạch, Bưu điện Tân Phú, Bưu điện Tiên Thủy, Bưu điện An Hiệp, Bưu điện TT Châu Thành, Bưu điện văn hóa xã Phú An Hòa, Bưu điện văn hóa xã An Phước, Bưu điện văn hóa xã Phước Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Hữu Định, Bưu điện văn hóa xã Giao Long, Bưu điện văn hóa xã Giao Hòa, Bưu điện văn hóa xã Quới Sơn, Bưu điện văn hóa xã An Khánh, Bưu điện văn hóa xã Phú Túc, Bưu điện văn hóa xã Phú Đức, Bưu điện văn hóa xã Thành Triệu, Bưu điện văn hóa xã Tam Phước, Bưu điện văn hóa xã Tường Đa, Bưu điện văn hóa xã Quới Thành, Bưu điện văn hóa xã Tiên Long, Bưu điện văn hóa xã Sơn Hòa, Hòm thư Công cộng Tiên Long, Bưu cục văn phòng VP Châu Thành

Bưu điện Châu Thành

 • Mã bưu điện: 931300
 • Bưu cục: Bưu điện Châu Thành
 • Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753860801

Bưu điện KCN Giao Long

 • Mã bưu điện: 931370
 • Bưu cục: Bưu điện KCN Giao Long
 • Địa chỉ: Ấp Phước Hưng, Xã An Phước, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753612686

Bưu điện An Hóa

 • Mã bưu điện: 931510
 • Bưu cục: Bưu điện An Hóa
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã An Hoá, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753865500

Bưu điện Giao Long

 • Mã bưu điện: 931330
 • Bưu cục: Bưu điện Giao Long
 • Địa chỉ: Ấp Long Hòa, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 636491

Bưu điện Tân Thạch

 • Mã bưu điện: 931380
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Thạch
 • Địa chỉ: Ấp Tân An Thượng, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753613119

Bưu điện Tân Phú

 • Mã bưu điện: 931550
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Phú
 • Địa chỉ: Ấp Tân Đông, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753867700

Bưu điện Tiên Thủy

 • Mã bưu điện: 931590
 • Bưu cục: Bưu điện Tiên Thủy
 • Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Tiên Thuỷ, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753868800

Bưu điện An Hiệp

 • Mã bưu điện: 931570
 • Bưu cục: Bưu điện An Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp Thuận Điền, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753866800

Bưu điện TT Châu Thành

 • Mã bưu điện: 931618
 • Bưu cục: Bưu điện TT Châu Thành
 • Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753613118

Bưu điện văn hóa xã Phú An Hòa

 • Mã bưu điện: 931301
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú An Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, Xã Phú An Hoà, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753894310

Bưu điện văn hóa xã An Phước

 • Mã bưu điện: 931310
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Phước
 • Địa chỉ: Ấp Phước Hậu, Xã An Phước, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753869303

Bưu điện văn hóa xã Phước Thạnh

 • Mã bưu điện: 931500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phước Thạnh, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753869301

Bưu điện văn hóa xã Hữu Định

 • Mã bưu điện: 931520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hữu Định
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753869952

Bưu điện văn hóa xã Giao Long

 • Mã bưu điện: 931320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giao Long
 • Địa chỉ: Ấp Long Thạnh, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753636377

Bưu điện văn hóa xã Giao Hòa

 • Mã bưu điện: 931350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giao Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Thạnh, Xã Giao Hoà, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753865360

Bưu điện văn hóa xã Quới Sơn

 • Mã bưu điện: 931360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quới Sơn
 • Địa chỉ: Ấp 8, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753869302

Bưu điện văn hóa xã An Khánh

 • Mã bưu điện: 931400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Khánh
 • Địa chỉ: Ấp Phước Thạnh, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753869951

Bưu điện văn hóa xã Phú Túc

 • Mã bưu điện: 931420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Túc
 • Địa chỉ: Ấp Phú Hòa, Xã Phú Túc, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753618200

Bưu điện văn hóa xã Phú Đức

 • Mã bưu điện: 931440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Đức
 • Địa chỉ: Ấp Phú Định, Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753868500

Bưu điện văn hóa xã Thành Triệu

 • Mã bưu điện: 931480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thành Triệu
 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Thành Triệu, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753866351

Bưu điện văn hóa xã Tam Phước

 • Mã bưu điện: 931460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Phước
 • Địa chỉ: Ấp Phước Hậu, Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753869300

Bưu điện văn hóa xã Tường Đa

 • Mã bưu điện: 931470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tường Đa
 • Địa chỉ: Ấp Định Thọ, Xã Tường Đa, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753866487

Bưu điện văn hóa xã Quới Thành

 • Mã bưu điện: 931490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quới Thành
 • Địa chỉ: Ấp Phú Phong, Xã Qưới Thành, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753868420

Bưu điện văn hóa xã Tiên Long

 • Mã bưu điện: 931540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Long
 • Địa chỉ: Ấp Tiên Chánh, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753868050

Bưu điện văn hóa xã Sơn Hòa

 • Mã bưu điện: 931580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Chánh, Xã Sơn Hoà, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02753866350

Hòm thư Công cộng Tiên Long

 • Mã bưu điện: 931539
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tiên Long
 • Địa chỉ: Ấp Tiên Chánh, Xã Tiên Long, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP Châu Thành

 • Mã bưu điện: 931631
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Châu Thành
 • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: