Bưu điện Phường 6

  • Mã bưu điện: 931098
  • Bưu cục: Bưu điện Phường 6
  • Địa chỉ: Đường Trương Định, Phường 6, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: 02753821456