Bưu điện Thới Lai

  • Mã bưu điện: 933830
  • Bưu cục: Bưu điện Thới Lai
  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại
  • Điện thoại: 02753854166