Bưu điện văn hóa xã Vang Quới Đông

  • Mã bưu điện: 933750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vang Quới Đông
  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Vang Qưới Đông, Huyện Bình Đại
  • Điện thoại: 02753854277