Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phú Đông

  • Mã bưu điện: 932870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Phú Đông
  • Địa chỉ: Ấp 1a, Xã Thạnh Phú Đông, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 02753864997