Bưu điện văn hóa xã Lương Phú

  • Mã bưu điện: 932710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Phú
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 02753863264