Bưu điện Vĩnh Hòa

  • Mã bưu điện: 931820
  • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Hòa
  • Địa chỉ: Ấp Hòa I, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Chợ Lách
  • Điện thoại: 02753874999