Bưu điện Lương Quới

  • Mã bưu điện: 932660
  • Bưu cục: Bưu điện Lương Quới
  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Lương Qưới, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 02753882999