Bưu điện văn hóa xã Sơn Phú

  • Mã bưu điện: 932750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Phú
  • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 0949231931