Bưu điện văn hóa xã Sơn Hòa

  • Mã bưu điện: 931580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hòa
  • Địa chỉ: Ấp Hòa Chánh, Xã Sơn Hoà, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02753866350