Bưu điện văn hóa xã Giao Long

  • Mã bưu điện: 931320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giao Long
  • Địa chỉ: Ấp Long Thạnh, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02753636377