Bưu điện văn hóa xã Thừa Đức

  • Mã bưu điện: 933860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thừa Đức
  • Địa chỉ: Ấp Thừa Trung, Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại
  • Điện thoại: 0941819848