Bưu điện văn hóa xã Vang Quới Tây

  • Mã bưu điện: 933760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vang Quới Tây
  • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vang Qưới Tây, Huyện Bình Đại
  • Điện thoại: 0906509853