Bưu điện văn hóa xã Nhơn Thạnh

  • Mã bưu điện: 931180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Thạnh
  • Địa chỉ: Ấp Nhơn Nghĩa, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: 02753810826