Bưu điện Mỏ Cày Nam

  • Mã bưu điện: 932000
  • Bưu cục: Bưu điện Mỏ Cày Nam
  • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam
  • Điện thoại: 02753662799