Bưu điện văn phòng VP TP Bến Tre

  • Mã bưu điện: 931146
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TP Bến Tre
  • Địa chỉ: Sô´3, Đường Đồng Khởi, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: