Bưu điện văn hóa xã Phước Thạnh

  • Mã bưu điện: 931500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Thạnh
  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phước Thạnh, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02753869301