Bưu điện Trung tâm dich vụ tin học

  • Mã bưu điện: 931148
  • Bưu cục: Bưu điện Trung tâm dich vụ tin học
  • Địa chỉ: Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: 3825754