Bưu điện văn hóa xã Quới Sơn

  • Mã bưu điện: 931360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quới Sơn
  • Địa chỉ: Ấp 8, Xã Qưới Sơn, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02753869302