Bưu điện văn phòng VP Giồng Trôm

  • Mã bưu điện: 932609
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Giồng Trôm
  • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: