Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ

  • Mã bưu điện: 932670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ
  • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phong Mỹ, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 02753862448