Danh sách bưu điện Thành Phố Bến Tre bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Thành Phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre, tìm mã bưu điện: Bưu điện Bến Tre, Bưu điện Trung tâm dich vụ tin học, Bưu điện Tân Thành, Bưu điện KHL Bến Tre, Bưu điện Văn phòng KTVC, Bưu điện Bệnh Viện, Bưu điện Phường 6, Bưu điện Phường 7, Bưu điện Sơn Đông, Bưu điện Bến xe, Bưu điện Mỹ Thạnh An, Bưu điện văn hóa xã Phường 8, Bưu điện văn hóa xã Phú Hưng, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh An, Bưu điện văn hóa xã Phú Nhuận, Bưu điện văn hóa xã Nhơn Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành, Hòm thư Công cộng Bình Phú, Bưu cục văn phòng VP TP Bến Tre, Bưu cục văn phòng VP tỉnh Bến Tre, Bưu cục văn phòng Bến Tre

Bưu điện Bến Tre

 • Mã bưu điện: 930000
 • Bưu cục: Bưu điện Bến Tre
 • Địa chỉ: Sô´3/1, Đường Đồng Khởi, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 02753822162

Bưu điện Trung tâm dich vụ tin học

 • Mã bưu điện: 931148
 • Bưu cục: Bưu điện Trung tâm dich vụ tin học
 • Địa chỉ: Đường 3 Tháng 2, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 3825754

Bưu điện Tân Thành

 • Mã bưu điện: 931080
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Thành
 • Địa chỉ: Sô´207B, Ấp Phú Dân, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại:

Bưu điện KHL Bến Tre

 • Mã bưu điện: 931081
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Bến Tre
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 02753817700

Bưu điện Văn phòng KTVC

 • Mã bưu điện: 934300
 • Bưu cục: Bưu điện Văn phòng KTVC
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại:

Bưu điện Bệnh Viện

 • Mã bưu điện: 931150
 • Bưu cục: Bưu điện Bệnh Viện
 • Địa chỉ: Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 815989

Bưu điện Phường 6

 • Mã bưu điện: 931098
 • Bưu cục: Bưu điện Phường 6
 • Địa chỉ: Đường Trương Định, Phường 6, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 02753821456

Bưu điện Phường 7

 • Mã bưu điện: 931110
 • Bưu cục: Bưu điện Phường 7
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 02753832800

Bưu điện Sơn Đông

 • Mã bưu điện: 931104
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Đông
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 02753837200

Bưu điện Bến xe

 • Mã bưu điện: 931255
 • Bưu cục: Bưu điện Bến xe
 • Địa chỉ: Sô´739/1, Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 02753814900

Bưu điện Mỹ Thạnh An

 • Mã bưu điện: 934310
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Thạnh An
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ An C, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 02753838389

Bưu điện văn hóa xã Phường 8

 • Mã bưu điện: 931050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phường 8
 • Địa chỉ: Đường Lộ Thầy Cai, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 02753816232

Bưu điện văn hóa xã Phú Hưng

 • Mã bưu điện: 931070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Hưng
 • Địa chỉ: Đường Tỉnh Lộ 885, Xã Phú Hưng, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 02753815997

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh An

 • Mã bưu điện: 931160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh An
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ An A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 0975021985

Bưu điện văn hóa xã Phú Nhuận

 • Mã bưu điện: 931190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Nhuận
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phú Nhuận, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 0986130660

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Thạnh

 • Mã bưu điện: 931180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp Nhơn Nghĩa, Xã Nhơn Thạnh, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 02753810826

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành

 • Mã bưu điện: 934330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thành
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Đức, Xã Mỹ Thành, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 01275903071

Hòm thư Công cộng Bình Phú

 • Mã bưu điện: 931281
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bình Phú
 • Địa chỉ: Ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP TP Bến Tre

 • Mã bưu điện: 931146
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TP Bến Tre
 • Địa chỉ: Sô´3, Đường Đồng Khởi, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP tỉnh Bến Tre

 • Mã bưu điện: 931145
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP tỉnh Bến Tre
 • Địa chỉ: Sô´3, Đường Đồng Khởi, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Bến Tre

 • Mã bưu điện: 930900
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Bến Tre
 • Địa chỉ: Sô´3/1, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
 • Điện thoại: 02753827570