Bưu điện Văn phòng KTVC

  • Mã bưu điện: 934300
  • Bưu cục: Bưu điện Văn phòng KTVC
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: