Bưu điện văn hóa xã Phong Nẫm

  • Mã bưu điện: 932680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Nẫm
  • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 02753862447