Bưu điện Tân Thành Bình

  • Mã bưu điện: 932060
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Thành Bình
  • Địa chỉ: Ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình, Huyện Mỏ Cày Bắc
  • Điện thoại: 02753840700