Bưu điện Hưng Nhượng

  • Mã bưu điện: 932890
  • Bưu cục: Bưu điện Hưng Nhượng
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 02753864499