Bưu điện văn hóa xã Hữu Định

  • Mã bưu điện: 931520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hữu Định
  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02753869952