Bưu điện văn phòng Bến Tre

  • Mã bưu điện: 930900
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Bến Tre
  • Địa chỉ: Sô´3/1, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Khương, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: 02753827570