Bưu điện Tiên Thủy

  • Mã bưu điện: 931590
  • Bưu cục: Bưu điện Tiên Thủy
  • Địa chỉ: Ấp Chánh, Xã Tiên Thuỷ, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02753868800