Bưu điện Bến Tre

  • Mã bưu điện: 930000
  • Bưu cục: Bưu điện Bến Tre
  • Địa chỉ: Sô´3/1, Đường Đồng Khởi, Phường 3, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: 02753822162