VNPOST Bình Đại, Bến Tre

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Bình Đại, Bến Tre cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Bình Đại, Bến Tre. Bưu điện Bình Đại, Bưu điện Lộc Thuận, Bưu điện Thới Lai, Bưu điện Thạnh Phước, Bưu điện Châu Hưng, Bưu điện văn hóa xã Thừa Đức, Bưu điện văn hóa xã Thới Thuận, Bưu điện văn hóa xã Bình Thới, Bưu điện văn hóa xã Định Trung, Bưu điện văn hóa xã Phú Vang, Bưu điện văn hóa xã Vang Quới Đông, Bưu điện văn hóa xã Vang Quới Tây, Bưu điện văn hóa xã Tam Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Long Định, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Trị, Bưu điện văn hóa xã Phú Long, Bưu điện văn hóa xã Long Hòa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Đại, Hòm thư Công cộng Bình Thắng, Hòm thư Công cộng Phú Thuận, Hòm thư Công cộng Đại Hòa Lộc, Bưu cục văn phòng VP Bình Đại

Bưu điện Bình Đại

 • Mã bưu điện: 933700
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Đại
 • Địa chỉ: Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 02753851932

Bưu điện Lộc Thuận

 • Mã bưu điện: 933820
 • Bưu cục: Bưu điện Lộc Thuận
 • Địa chỉ: Ấp Lộc Thành, Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 02753855277

Bưu điện Thới Lai

 • Mã bưu điện: 933830
 • Bưu cục: Bưu điện Thới Lai
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Thới Lai, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 02753854166

Bưu điện Thạnh Phước

 • Mã bưu điện: 933880
 • Bưu cục: Bưu điện Thạnh Phước
 • Địa chỉ: Ấp Tân Long, Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 02753884001

Bưu điện Châu Hưng

 • Mã bưu điện: 933840
 • Bưu cục: Bưu điện Châu Hưng
 • Địa chỉ: Ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 02753853000

Bưu điện văn hóa xã Thừa Đức

 • Mã bưu điện: 933860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thừa Đức
 • Địa chỉ: Ấp Thừa Trung, Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 0941819848

Bưu điện văn hóa xã Thới Thuận

 • Mã bưu điện: 933900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thới Thuận
 • Địa chỉ: Ấp Thới Lợi 1, Xã Thới Thuận, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 02753852923

Bưu điện văn hóa xã Bình Thới

 • Mã bưu điện: 933720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thới
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 02753851888

Bưu điện văn hóa xã Định Trung

 • Mã bưu điện: 933730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định Trung
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 01655822848

Bưu điện văn hóa xã Phú Vang

 • Mã bưu điện: 933740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Vang
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Phú Vang, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 02753855588

Bưu điện văn hóa xã Vang Quới Đông

 • Mã bưu điện: 933750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vang Quới Đông
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Vang Qưới Đông, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 02753854277

Bưu điện văn hóa xã Vang Quới Tây

 • Mã bưu điện: 933760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vang Quới Tây
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vang Qưới Tây, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 0906509853

Bưu điện văn hóa xã Tam Hiệp

 • Mã bưu điện: 933780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tam Hiệp, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 01278770757

Bưu điện văn hóa xã Long Định

 • Mã bưu điện: 933790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Định
 • Địa chỉ: Ấp Long Phú, Xã Long Định, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 0939604326

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Trị

 • Mã bưu điện: 933800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Trị
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 01676166018

Bưu điện văn hóa xã Phú Long

 • Mã bưu điện: 933810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Long
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 01242675144

Bưu điện văn hóa xã Long Hòa

 • Mã bưu điện: 933850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Hòa
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Long Hoà, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 744813

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Đại

 • Mã bưu điện: 933930
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bình Đại
 • Địa chỉ: Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại: 02753851339

Hòm thư Công cộng Bình Thắng

 • Mã bưu điện: 933932
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Bình Thắng
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phú Thuận

 • Mã bưu điện: 933779
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phú Thuận
 • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Thuận, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Đại Hòa Lộc

 • Mã bưu điện: 933941
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Đại Hòa Lộc
 • Địa chỉ: Ấp Mắc Miễu, Xã Đại Hoà Lộc, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP Bình Đại

 • Mã bưu điện: 933915
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Bình Đại
 • Địa chỉ: Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN