Bưu điện Bệnh Viện

  • Mã bưu điện: 931150
  • Bưu cục: Bưu điện Bệnh Viện
  • Địa chỉ: Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường 5, Thành Phố Bến Tre
  • Điện thoại: 815989