Bưu điện văn hóa xã Thanh Tân

  • Mã bưu điện: 932200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Tân
  • Địa chỉ: Ấp Tân Thông 2, Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc
  • Điện thoại: 0988390307