Địa chỉ bưu điện tại Chợ Lách, Bến Tre

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Chợ Lách thuộc tỉnh Bến Tre: Bưu điện Chợ Lách, Bưu điện Long Thới, Bưu điện Tân Thiềng, Bưu điện Cái Mơn, Bưu điện Vĩnh Hòa, Bưu điện Phú Phụng, Bưu điện văn hóa xã Sơn Định, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Bình, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Chợ Lách, Hòm thư Công cộng Hòa Nghĩa, Hòm thư Công cộng Phú Sơn, Hòm thư Công cộng Hưng Khánh Trung B, Bưu cục văn phòng VP Chợ Lách

Bưu điện Chợ Lách

 • Mã bưu điện: 931700
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Lách
 • Địa chỉ: Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: 02753871401

Bưu điện Long Thới

 • Mã bưu điện: 931770
 • Bưu cục: Bưu điện Long Thới
 • Địa chỉ: Ấp Long Vinh, Xã Long Thới, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: 02753873400

Bưu điện Tân Thiềng

 • Mã bưu điện: 931840
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Thiềng
 • Địa chỉ: Ấp Quân Bình, Xã Tân Thiềng, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: 02753876700

Bưu điện Cái Mơn

 • Mã bưu điện: 931800
 • Bưu cục: Bưu điện Cái Mơn
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Hưng 1, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: 02753898100

Bưu điện Vĩnh Hòa

 • Mã bưu điện: 931820
 • Bưu cục: Bưu điện Vĩnh Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Hòa I, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: 02753874999

Bưu điện Phú Phụng

 • Mã bưu điện: 931740
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Phụng
 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Phú Phụng, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: 02753874000

Bưu điện văn hóa xã Sơn Định

 • Mã bưu điện: 931720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Định
 • Địa chỉ: Ấp Sơn Lân, Xã Sơn Định, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: 02753871959

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Bình

 • Mã bưu điện: 931730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Bình
 • Địa chỉ: Ấp Lộc Hiệp, Xã Vĩnh Bình, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: 02753871960

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Chợ Lách

 • Mã bưu điện: 931710
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Chợ Lách
 • Địa chỉ: Ấp Khu Phố 2, Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: 02753872666

Hòm thư Công cộng Hòa Nghĩa

 • Mã bưu điện: 931763
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hòa Nghĩa
 • Địa chỉ: Sô´Tổ 5, Ấp Bình Thanh, Xã Hoà Nghĩa, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Phú Sơn

 • Mã bưu điện: 931892
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phú Sơn
 • Địa chỉ: Ấp Kinh Gảy, Xã Phú Sơn, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Hưng Khánh Trung B

 • Mã bưu điện: 931878
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hưng Khánh Trung B
 • Địa chỉ: Ấp Cái Tắc, Xã Hưng Khánh Trung B, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP Chợ Lách

 • Mã bưu điện: 931709
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Chợ Lách
 • Địa chỉ: Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách
 • Điện thoại: